banner-bella

TECHNOLOGIA BUDOWANIA

technologia budowania

Podczas wykonywania naszych usług kierujemy się dwiema podstawowymi zasadami: pełną zgodnością z obowiązującą dokumentacją techniczną oraz realizacją każdego przedsięwzięcia zgodnie z wymaganą, prawidłową technologią budowania.

Poniżej przedstawiamy wybrane technologie budowania oraz zasady, których zawsze przestrzegamy wykonując wszelkie prace budowlane.

Materiał zgromadzony w tym dziale będzie sukcesywnie uzupełniany i rozszerzany o dodatkowe informacje.


 

Budynek jednorodzinny

PRZYZIEMIE

1. Wykop – zawsze wykonujemy pełny wykop. Nigdy nie wykonujemy wykopów liniowych pod fundamenty budynku. Po dokonaniu odkrywki oceniamy rodzaj gruntu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba to w porozumieniu z kierownikiem budowy poszerzamy ławy fundamentowe dla lepszej stabilności budynku.

2. Chudziak – przed przystąpieniem do szalowania fundamentów budynku, dokonujemy ręcznego równania dna wykopu, a następnie szalujemy i wylewamy 10 cm warstwę betonu chudego (tzw. chudziak). Kolejnym etapem jest wykonanie izolacji poziomej przy pomocy bitumicznej masy asfaltowo-kauczukowej (dysperbit).

3. Fundamenty – na istniejącym chudziaku szalowane są fundamenty budynku. Następnie skręcane i wkładane jest zbrojenie (pręty + strzemiona + drut wiązałkowy). Przed wylaniem betonu dokonywane jest sprawdzenie wszystkich pomiarów, w tym także zgodności przekątnych budynku. Po wylaniu fundamentów wykonywana jest potrójna warstwa izolacyjna pionowa i pozioma (3x dysperbit). Dzięki wylaniu i zaizolowaniu chudziaka, także fundament został zaizolowany od spodu.

4. Ściany przyziemia – murowane z bloczków betonowych z zachowaniem pełnego spoinowania (wypełnianie spoin pomiędzy bloczkami). Po wymurowaniu ścian wykonywana jest obustronna rapówka, a następnie izolacja (dysperbit). Kolejnym etapem jest pełne ocieplenie ścian przyziemia (np. twardy styropian + klej + siatka zbrojąca + dysperbit + folia fundamentowa do izolacji pionowej).

5. Rozprowadzenie kanalizacji – rury kanalizacyjne są rozmieszczane zgodnie z projektem przy zachowaniu odpowiednich spadków.

6. Zasypka przyziemia – przyziemie zasypywane jest odpowiednim materiałem sypkim, który da się zagęścić (pospółka). Nigdy nie wrzucamy do przyziemia ziemi, śmieci itp. Zasypka odbywa się etapami, co ok. 30 cm wysokości materiał jest odpowiednio prasowany zagęszczarką.

7. Podkład betonowy – po dokonaniu zasypki wylewany jest podkład betonowy, tzw. stan „0”.
Budynek jednorodzinny fundamenty i przyziemie

PARTER

1. Ściany budynku – wykonujemy z materiału, który znajduje się w projekcie technicznym (np. porotherm, ytong, silka itd.). Do murowania ścian wykorzystujemy niwelator, aby móc na bieżąco kontrolować wszelkie różnice wysokości na poszczególnych warstwach.

2. Nadproża – zawsze zalecamy wybór nadproży betonowych wysokiej klasy lub wykonywanie naproży lanych na mokro

3. Kominy – stawiane z gotowych pustaków kominowych na odpowiedniej zaprawie. Wkłady ceramiczne są montowane na kleju przeznaczonym do tego celu oraz obłożone specjalną do tego celu wełną niepalną.

Budownictwo jednorodzinne parter

STROP

1. Poduszka betonowa – dla stropów TERIVA oraz FERTA zawsze wykonujemy poduszkę betonową grubości 5cm (strop wisi w powietrzu - pod belkami znajduje się stal, która zabezpiecza przed dylatowaniem się ścian).

2. Szalowanie - każdy strop jest odpowiednio szalowany i gęsto stemplowany za pomocą krawędziaków, stempli stalowych i drewnianych, płyt OSB, desek itp.

3. Zbrojenie stropu – zawsze wykonywane jest zgodnie z projektem.

4. Schody – schody żelbetowe są solidnie szalowane i stemplowane oraz wykonywane jest odpowiednie zbrojenie (tak samo jak przy podciągach, balkonach, słupach itp.). Rozmieszczenie poszczególnych stopni jest wykonywane tak aby zapewnić pełną funkcjonalność, wygodę oraz bezpieczeństwo w ich użytkowaniu. Należy pamiętać aby na etapie przyziemia przewidzieć fundament pod schody żelbetowe

5. Betonowanie stropu – zawsze w pierwszej kolejności betonujemy wszystkie podciągi oraz wieniec obwodowy. Następnie beton jest dokładnie wibrowany maszyną wibracyjną. Dopiero po wykonaniu tych czynności zalewana jest pozostała część stropu. Taki sposób postępowania daje nam 100% pewność, że cały strop został dobrze zawibrowany, bez pominięcia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego.

6. Beton i jego prawidłowa pielęgnacja – podczas zalewania stropu w niesprzyjających do tego celu temperaturach zamawiamy beton zawierający dodatkowe substancje chemiczne (np. opóźniacze lub przyspieszacze wiązania betonu). Dzięki temu procesy technologiczne związane ze schnięciem betonu zachodzą prawidłowo. Świeżo zabetonowany strop wymaga pielęgnacji. Po stężeniu betonu zostaje on obficie polany wodą. Następną czynnością jest rozłożenie folii na całym stropie. Zabieg ten zapobiega zbyt wczesnemu odparowaniu wody z betonu i tym samym niweluje ryzyko powstawania skurczów betonu (pęknięcia, mikrorysy) oraz obniżenia jego właściwości wytrzymałościowych. Po zabetonowaniu stropu najważniejsze są pierwsze dni. To właśnie w tym czasie należy szczególnie dbać o prawidłową pielęgnację betonu.

7. Rozszalowywanie stropu – strop zostaje przez nas w pełni rozszalowany najwcześniej po 21 dniach (TERIVA) od betonowania, aby mógł dojrzeć i uzyskać swą 100% wytrzymałość (stropy lane monolitycznie po 28 dniach).


s

PODDASZE

1. Ściany  poddasza – przy wykonywaniu ścian poddasza budynku używamy specjalistycznych maszyn do cięcia pustaków (porotherm, ytong). W ten sposób redukowane jest zużycie materiału - powstaje mniej bezużytecznych odpadów.

2. Ścianki kolankowe i wieńce – są wykonywane z betonu wytworzonego na placu budowy w celu dokładnego rozmieszczenia kotew pod murłaty.


Budownictwo jednorodzinne poddasze użytkowe

DACH

1. Konstrukcja – elementy konstrukcyjne więźby dachowej zamawiane są zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną (odpowiednie przekroje poszczególnych elementów: murłat, krokwi, jętek itp.).

2. Zgodność wszystkich wymiarów – jest to dla nas priorytet podczas składania więźby dachowej. Dodatkowo dbamy o to, aby przekątne dachu zgadzały się ze sobą. Drewno wycinane jest z największą starannością, aby wszystkie elementy konstrukcyjne były idealnie dopasowane.

3. Pełne deskowanie – zawsze zalecamy, aby wykonywać pełne deskowanie. Jest to dodatkowa warstwa izolacyjna i wygłuszająca, która wpływa na sztywność konstrukcji dachu.

4. Folia dachowa – zalecamy stosowanie folii membranowej wysokiej klasy o sprawdzonych parametrach, odpowiedniej do pokrycia dachu. Przy rozkładaniu folii wykonujemy odpowiedni zakład.

5. Pokrycie więźby dachowej dachówką – dzięki wykonaniu więźby dachowej w prawidłowy i solidny sposób możliwe jest ułożenie dachówki bez powstawania tzw. „fal” na dachu, wystawania pojedynczych dachówek itp.


Więźba dachowa, deskowanie, krycie dachówką
Układanie kostki brukowej

Kostka brukowa

1. Pomiary – pierwszym etapem związanym z układaniem kostki brukowej jest wyłapanie wszystkich istotnych wysokości w obrębie działki za pomocą niwelatora. Do najważniejszych punktów odniesienia można zaliczyć wejścia do budynku, wjazd do garażu oraz ogrodzenie (brama wjazdowa, furtka). Głównym celem dokonywania pomiarów jest uzyskanie spadków, dzięki którym woda będzie odprowadzana od budynku oraz pozostałych budowli znajdujących się w obrębie działki (zazwyczaj na drogę, trawnik, do odwodnienia liniowego w przypadku niemożności uzyskania spadku na drogę).

2. Projektowanie – projekt placu i ścieżek z kostki brukowej wykonywany jest wg ustaleń inwestora. Służymy również naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

3. Osadzanie obrzeży i palisad – po dokonaniu pomiarów i uzgodnieniu projektu osadzamy obrzeża i palisady na zaprawie cementowej. Nigdy nie wkopujemy w ziemię i nie układamy na piasku obrzeży i palisad. Osadzenie na zaprawie zwiększa ich stabilność oraz znacznie niweluje ryzyko „rozjeżdżania się”, przechylania oraz powstawania innych uszkodzeń.

4. Odpowiednia podbudowa – w zależności od przeznaczenia placu (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, inne maszyny) wykonywana jest odpowiednia podbudowa. W pierwszej kolejności (jeśli zachodzi taka potrzeba) korytujemy ręcznie lub przy użyciu koparki istniejące podłoże. Następnie rozplantowywana jest warstwa tłucznia (granulacja 16-32mm) a na końcu warstwa drobnego bazaltu, tzw. piasku bazaltowego (granulacja 0-4mm). Dla cięższych pojazdów rozkładana jest dodatkowo (na sam spód) warstwa tłucznia (32-63mm). Zawsze wykonujemy podbudowę z odpowiedniego materiału sypkiego (kruszywo łamane). Nie używamy do tego celu żwiru i piasku. Każda warstwa materiału jest równomiernie rozplantowywana (przy użyciu łat i odpowiednio wyważonych rur) oraz prasowana za pomocą zagęszczarek/ubijarek. Na tak przygotowanym podłożu możliwe jest ułożenie kostki brukowej. Prawidłowe wykonanie podbudowy zabezpiecza plac przed tworzeniem się kolein, zapadaniem i przemieszczaniem kostek. Przed fazą wykonania podbudowy należy zastanowić się czy plac będzie użytkowany (nawet sporadycznie) przez cięższe pojazdy (np. wóz z opałem, pojazd asenizacyjny, mocno obciążone samochody dostawcze itp.).

5. Wybór kostki – jesteśmy w stanie ułożyć każdy rodzaj kostki (w tym również płyty ażurowe) według wzoru ustalonego przez inwestora. Zawsze zalecamy wybór odpowiedniej grubości kostki (np. 6cm pod chodniki i auta do 6 ton, 8cm pod cięższe auta itd.).

6. Układanie kostki brukowej – na wykonanej wcześniej podbudowie układamy kostkę brukową. Po ułożeniu spoiny zasypywane są piaskiem. Następnie do zagęszczarki mocowana jest płyta z twardej gumy (elastomer) i cały plac jest dokładnie wibrowany. W ten sposób całość jest równomiernie zaprasowana. Ostatnim etapem jest ponowne wypełnienie piaskiem szczelin pomiędzy kostkami.

7. Docinanie kostki brukowej – wszelkie cięcia są wykonywane przy użyciu maszyny wyposażonej w odpowiednią do tego celu tarczę. W niektórych przypadkach stosujemy gilotynę (łamarkę) do kostki brukowej.

8. Tarasy i stopnie – coraz bardziej popularne staje się wykonywanie tarasów i stopni zewnętrznych z kostki brukowej. Główną zaletą jest przede wszystkim to, że mają one wydłużoną żywotność w porównaniu z tarasem wykonanym z płytek ceramicznych. Ponadto w przypadku powstania uszkodzeń (wylanie ciężko zmywalnej cieczy, pęknięcie kostki itp.) wystarczy wyjąć uszkodzony fragment i wstawić nowy, bez potrzeby ingerencji w pozostałą część podłoża.

9. Pozostałe prace – na życzenie klienta wykonujemy prace dodatkowe, do których można zaliczyć m.in. wykonanie:

- odwodnienia liniowego (np. brama wjazdowa),

- drenaży odprowadzających wodę z rynien do gruntu (również montaż rewizji),

- przepustów pod przewody elektryczne (np. do lamp oświetleniowych zamontowanych na placu),

- przepustów dla przewodów wodnych i elektrycznych pod systemy automatycznego nawadniania,

- pomoc w plantowaniu ziemii.

Ogrodzenie frontowe

1. Projektowanie i pomiary – elementy ogrodzenia żelbetowego (słupki, murki) wykonywane są zgodnie z wymiarami zaakceptowanymi przez inwestora (dł., szer., wys.). Do pomiarów wysokości używamy niwelatora.

2. Fundamenty – pod ogrodzenie robiony jest wykop liniowy. Głębokość fundamentu żelbetowego uzależniona jest od rodzaju gruntu.

3. Wykonanie szalunków – do szalunków ogrodzenia stosujemy np. płyty OSB. Szalunki są wycinane, skręcane i ustawiane w pionie i poziomie oraz w linii. Ogrodzenie po rozszalowaniu zachowuje swój kształt oraz wymiary. Dla słupków i murków skręcane i zakładane jest odpowiednie zbrojenie (pręty + strzemiona).

4. Betonowanie – ogrodzenie betonowane jest etapami. Dzięki temu przygotowane wcześniej szalunki mogą być wykorzystane wielokrotnie (element powtarzalny). W ten sposób inwestor oszczędza na materiale i robociźnie (mniejsza ilość materiału oraz redukcja czasu potrzebnego na  skręcanie szalunków). Każdy element w trakcie betonowania jest wibrowany odpowiednią maszyną.

5. Fundament pod bramę przesuwną – fundament musi być tak wykonany aby był w stanie utrzymać przeciwwagę bramy. 

6. Montaż czap (daszków) na słupkach i cokołach – po rozszalowaniu ogrodzenia osadzamy na kleju gotowe czapy na słupkach oraz daszki na murkach.

7. Wykończenie ogrodzenia – ogrodzenie żelbetowe oklejamy płytką klinkierową. Istnieje także możliwość wykonania tynku typu „baranek” lub „kornik”. W tym celu całość jest zaciągana klejem a następnie zatapiana jest siatka. Po przeszlifowaniu ogrodzenie malowane jest podkładem podtynkowym typu „Cerplast”. Na przygotowanej powierzchni wykonywany jest tynk. Tak wykonane ogrodzenie wymaga jedynie montażu przęseł, bramy wjazdowej oraz furtki.

8. Pozostałe prace – do prac dodatkowych wykonywanych na życzenie klienta należą m.in.:

- osadzenie przelotowej skrzynki na listy oraz skrzynki domofonowej w słupku przy furtce (przed betonowaniem),

- wyprowadzenie wszystkich przepustów na przewody elektryczne pod elektromagnes zamka w furtce oraz pod zasilanie silnika bramy wjazdowej (przed betonowaniem),

- wykonanie zadaszenia nad koszami na śmieci jako daszek dwuspadowy lub kopertowy z estetycznym wykończeniem (dachówka lub blacha trapezowa, heblowanie i malowanie elementów drewnianych, montaż łupka, rynien, podbitki itp.).
Ogrodzenie frontowe zelbetoweOcieplanie i tynkowanie budynków

Ocieplanie budynków

1. Zabezpieczenia – przed podjęciem jakichkolwiek prac dokonujemy zabezpieczeń wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia za pomocą folii i taśm (podłoże, parapety, drzwi, okna, podbitka itp.). Dzięki temu nie dochodzi do pobrudzenia ani zniszczenia jakiegokolwiek elementu a efekt naszej pracy wygląda estetycznie.

2. Ocieplanie – do ociepleń stosujemy listwy startowe oraz styropian, którego grubość jest zawsze zgodna z projektem. Nie ocieplamy ścian budynku wełną (m.in. wyższy koszt materiału i robocizny w porównaniu ze styropianem).

3. Klejenie styropianu – styropian kleimy zgodnie z technologią na przeznaczonym do tego celu kleju. Nie oszczędzamy na nim. Następnie cały styropian jest szlifowany, a powstałe pomiędzy płytami szczeliny są wypełniane pianką montażową. Kolejnym etapem jest montaż kołków do styropianu.

4. Zatapianie siatki – styropian jest smarowany odpowiednim klejem, osadzane są listwy narożnikowe (naroża ścian, okien, drzwi, wnęk) a następnie zatapiane są pasy siatki z odpowiednim zakładem (min. 10cm). Całość jest szlifowana pacą z papierem ściernym. Następnie nakładana jest druga warstwa kleju. Ostatnim etapem jest ponowne przeszlifowanie całej ściany.

5. Tynkowanie ścian – przed tynkowaniem całość jest malowana podkładem podtynkowym. Na tak przygotowanej ścianie możliwe jest położenie tynku (np. typu „baranek” lub „kornik”). Tynkowanie odbywa się zawsze przy sprzyjających warunkach pogodowych – ściana nie może być nagrzana, nie mogą występować opady deszczu itp. Tynk nakładany jest w taki sposób aby możliwe było odpowiednie wyprowadzenie faktury bez „przetarć”. Na cokołach wykonujemy tynk żywiczny (mozaikowy) lub oklejamy np. płytką klinkierową.


 
Odwiedź nas na Facebooku 

facebook Facebook

 budownictwo jednorodzinne

budowa domów

stany surowe budynków

prace ciesielsko-dekarskie

docieplanie budynków

wykończenia wnętrz

karton-gips

kostka brukowa

ogrodzenia